Dnes je 23.03.2018 Dnes má svátek Ivona Počet přístupů dnes: 11  
  Aktuální čas: 03:56 hod. Zítra má svátek Gabriel Počet přístupů celkem: 587991  
 
Historie
Památky
Správa města
Počet obyvatel
Doprava a spoje
Ostatní
 
Městský úřad
Historie města
Mapa města
Kultura
Sport
Interaktivní prohlídka
Letecké snímky
Firmy regionu
Diskuzní anketa
Inzerce
Večerky
 
 
 
 
 
 
HISTORIE MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

1267 - první písemná zmínka o vsi Hrachovec 
1297 - první písemná zmínka o Valašském Meziříčí ve spojitosti se zemanem Vršem z Meziříčí; první písemná zmínka o  vsi Brňov 
1299 - první písemná zmínka o Krásně 
1353 - prvni písemná zmínka o vsi Juřinka 
1368 - první písemná zmínka o vsi Bynina 
1376 - první písemná zmínka o vsi Křivé 
1377 - Meziříčí je poprvé nazváno městem v listině, kterou mu Oldřich Kortelangen postoupil právo na odúmr» 
1391 - první písemná zmínka o vsi Poličná, patřící k tvrzi Arnoltovice 
1392 - první písemná zmínka o vsi Lhota u Choryně 
1396-1416 byl majitelem města Lacek z Kravař 
1442 - první písemná zmínka o vsi Krhová 
1446 - povolena městu solnice (sklad soli) 
1491 - Krásno povýąeno na městečko 
1498 - obdrželo město právo vybírat mýto (poplatek za používání cest) 
1500 - město osvobozeno od placení mýta na mostě vedoucím do Krásna 
1502 - získala obec městský les 
1504 - koupili pánové z Kunštátu město a založili a založili v okolí rybníky pod Hrachovcem a u Lešné, aby poddaní "lepší pošivy opatřiti si mohli" 
1526 - meziříčští měšťané poskytli azyl uprchlým vůdcům hornické vzpoury v Banské Bystrici 
1538 - za Jana z Pernštejnů bylo započato se stavbou zámku a hradeb města 
1548 - prodal Jan z Perštejna svobodný statek Rožnovský a manství Meziříčské panu Vilémovi staršímu z Žerotína za 9000 kop grošů 
1607 - vypukl velký požár, který zničil kostel, radnici a 80 měšťanských domů, potom bylo město postiženo morem, kterému podlehlo 2 000 obyvatel 
1618-1648 po třicetileté válce mělo město polovinu obyvatelstva než před ní. Ve válce bylo město nejednou vydrancováno císařskými i nepřátelskými vojsky 
1621 - císařské vojsko porazilo Valachy v bitvě u hradeb města, na kopci Štěpánově a ve vesnici Křivé, ve které padlo 300 Valachů a ves byla vypálena 
1627 - město se opět připojilo k protihabsburskému povstání, které skončilo krutou porážkou 
1648 - město bylo vydrancováno a vypáleno Švédy 
1673 - propuštěno město od Bernárda F. ze Žerotína z poddanství takže od těchto dob bylo město samosprávným 
V 18. stol. - město získalo k názvu Meziříčí přídavné jméno Valašské 
1742 - město vyloupili a vypálili Prusové 
V 19. stol. - mělo město vrchnostenský dvůr, soukenickou valchu, palírnu, pilu, a na Bečvě mlýn s trojím složením 
1849 - vznikla v Krásně tkalcovská dílna 
1850 - Valašské Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství - okresním městem, mimo to zde byl berní úřad a četnická stanice (tehdy jediná v celém okrese) 
1854 - meziříčský zámek koupil stát a od roku 1855 v něm zřídil ženskou trestnici; v Krásně byla přestavěna barokní správní budova na empírový zámek (zámek Kinských) 
1855 - byly založeny Reichovy sklárny 
1859 - byla založena textilní manufaktůra 
1864 - byla založena tělocvičná jednota Sokol - první na Moravě 
1861 - byl založen český čtenářský spolek (Beseda) 
1862 - byl při čtenářském spolku zaloľen muľský pěvecký sbor Beseda 
1864 - byla založena tělocvičná jednota Sokol - první na Moravě 
1865 - město postihl velký požár, který zničil centrum města 
1871 - bylo založeno gymnázium - třetí české gymnázium na Moravě 
1872 - byl založen hasičský spolek 
1874 - byla založena odborná škola pro zpracování dřeva 
1881 - byla založena košíkářská škola 
1883 - byla postavena železniční trať Hranice - Vsetín; vznikla Vaňkova tiskárna. 
1884 - byla založena Muzejní společnost, která vytvořila první muzeum na Valašsku a druhé české muzeum na Moravě 
1888 - byla postavena železniční trať Kroměříž - Místek 
1890 - byl založen Všeobecný dělnický vzdělávací spolek 
1892 - byla postavena železniční trať do Rožnova pod Radhoštěm 
1898 - ke 100. výročí narození Františka Palackého se konal ve Val. Meziříčí všesokolský slet za účasti 2000 členů Sokola z celé Evropy 
1903 - byl založen učitelský stav 
1905 - vznikla Dadákova pražírna kávy 
1907 - byla otevřena Dívčí akademie, první reformní gymnázium v Rakousku-Uhersku; město bylo centrem volebního obvodu valašských měst, za něž byl zvolen poslancem vídeňského parlamentu Tomáš Garyque Masaryk; v roce 1911 byl zvolen podruhé 
1908 - malíř Rudolf Schlattauer přenesl do města gobelínové dílny a založil první gobelínovou školu v Českých zemích 
1914 - byla založena Křižanova pila 
1923 - bylo započato s výrobou klobouků 
1923,1924 - došlo k připojení městečka Krásna k městu V. Meziříčí 
1928 - byla postavena tzv. "stará hvězdárna", která je dnes technickou památkou 
1937 - byl založen podnik Mikrofona, později Tesla 
1939 - byla založena Městská hudební škola, bylo postaveno současné vlakové nádraží, které nahradilo dvě dosavadní 
1942 - zřízen obecní rozhlas značky Philips, městský rozhlas vysílal denně od 9. a 16. hod. městské zpravodajství 
1948 - byla postavena hvězdárna 
1949 - byla do města přemístěna obchodní akademie 
1951 - postaven naposled vánoční strom před budovou radnice, v příštím roce zasazen živý vánoční strom stojici tam dodnes 
1952 - byla založena Střední průmyslová škola stavební, která nahradila odbornou dřevařskou školu 
1953 - byla k městu připojena ves Krhová 
1954 - 9.března vypukla ve městě tyfová epidemie, zdroj nákazy zjištěn v cukrárně na náměstí, na epidemii zemřelo 23 osob, 183 těžších případů a 207 lehčích onemocnění 
1960 - byl zrušen okres Valašské Meziříčí; byly spojeny obce Křivé a Brňov v obec Podlesí, 15. prosince se konal na náměstí předvánoční trh Dědy Mráze, mimo jiné dovezl ořechy, mandle, fíky, datle (tenkrát nedostatkové zboží) a další lahůdky a cukrovinky 
1963 - byla zahájena výstavba chemického kombinátu Deza 
1964 - se konal I. ročník Moravského festivalu poezie, nejvýznamnější a mezinárodní kulturní akce města 
1965 - byla postavena nemocnice s poliklinikou 
1971 - byl ve sklepních prostorách zámku Žerotínů otevřen M-klub 
1972 - bylo založeno Kulturní zařízení města, jehož náplní je organizování divadelních, koncertních a filmových představení a dalších kulturních aktivit 
1976 - byly k městu připojeny vsi Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota u Choryně a Poličná 
1977 - byl schválen městský znak - erb 
1980 - byla k městu připojena ves Podlesí 
1995 - byla postavena nová radnice 
1998 - byl schválen městský prapor

  Město Valašské Meziříčí leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou, vzniklé při brodu přes řeku, a město Meziříčí, postavené na "zeleném drnu", jak dokazuje pravidelný půdorys historického jádra.
 
  Život i pány měly obě obce většinou společné. Dařilo se tu soukenictví i jiným řemeslům, dařilo se zde obchodu. Meziříčí bylo centrem panství a od poloviny 16. století jediným hrazeným městem na Valašsku. Rozkvět dvojměstí na řadu let přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a pustly. 
 
  Situace se začala zlepšovat v devatenáctém století. V jeho polovině vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí bylo správním, kulturním a školským centrem širokého okolí. Jako sídlo prvních českých středních škol na severovýchodní Moravě, muzeí a řady spolků bylo nazýváno Valašskými Athénami. Koncem roku 1923 končí samostatná existence dvou obcí a jejich spojením vzniká město Valašské Meziříčí, aniž by se v průběhu následujících let podstatně změnil charakter obou částí města. 

  Po roce 1989 došlo k rozvoji podnikání ve všech formách, což se projevuje i v historickém jádru města. Náměstí a jeho okolí se vrací jeho původní krása, jsou obnovovány fasády domů a nově zastavovány proluky. 
Ve městě se snoubí poklid venkova s ruchem přirozeného centra Valašska, jehož je železniční a silniční křižovatkou. Kulturní zařízení, muzeum, knihovna, hvězdárna, Sokol, Tělovýchovná jednota a tenisový klub Deza rozvíjejí kulturní a sportovní tradice města.
 

 
 
 

Copyright 1999-2018   vipcz.cz - your webhosting